FAQ:s

Frågor och svar

Maila din fråga så kanske den publiceras här till nytta för andra! info@hasttandvarden.se

Hej! Hur hanterar ni mina personuppgifter och min hästs journalinformation?

Hej! Inom veterinärvården behandlas all journalinformation konfidentiellt, dvs vi vill ha din (djurägarens) tillåtelse innan vi låter någon utomstående ta del av informationen i din hästs journal. Emellertid finns det några undantag, såsom vid recept, remittering, provtagning etc. Då går viss information om dig och ditt djur ut till berörd tredjepart. Mer om detta, samt detaljerad information om hur företaget hanterar dina uppgifter hittar du HÄR.

Hej! Min häst luktar illa i munnen sedan ungefär en månad. Det märks tydligt när jag tränsar. Han är 15 år och mår jättebra. Är det ändå något att oroa sig för

Ja, hästmunnar ska inte lukta illa. Något har hänt som gör att foder eller vävnad ligger och ruttnar i munnen, detta ska undersökas och åtgärdas snarast möjligt. Ring så bokar vi en tid. Spola gärna munnen med slang dagligen fram till besöket, och ge någon form av probiotika som fodertillskott för att stötta tarmfloran.

Hur vet man att man har rätt bett? /anna

Bett är en djungel och svårt att sammanfatta här. Storleken är viktigast, och en mjuk och följsam hand förstås. Har hästen inga skador i munnen, står lugnt med bettet i munnen utan att "lyfta upp" och tugga på det så kan du fortsätta använda det. Variera gärna bellan ledat och oledat, och även bettlöst så har du minimeratskaderisken. Jag hjälper dig gärna att prova ut rätt storlek när jag kommer ut till dig. Lär dig mer om detta på kursplattformen här eller titta in på min mentor Torbjörn Lundströms hemsida; där finns ett utmärkt avsnitt om bett och betsling.
www.djurtandvardskliniken.se

Hej! Min häst tuggar alltid på bettet. Det har han alltid gjort säger förra ägaren. Är det något jag behöver bekymra mig över? jag har hört att det är skadligt för tänderna.
/Paulina"

Hej Paulina!
Du har hört helt rätt, tänderna är inte alls skapta för att tugga på metall och det ger på sikt allvarliga skador på tänderna som faktiskt kan sluta med kostsam extraktion eller till och med avlivning på grund av konsekvenserna av en död första kindtand.'
Ofta beror betselöverslitning på att bettet är för långt eller ligger fel i munnen. Du måste få honom att sluta bita i bettet, lyckas du inte på egen hand så sök professionell hjälp, vi assisterar dig gärna.

Hej! kör Ni även till andra ställen än Sydsverige, tjörn och ekerö?

Nina: Nej, normalt inte. Jag bor i Skåne, har bonusfamiljen på Ekerö och har en hel del kursverksamhet på Tjörn. Därför erbjuder jag tandtider i de områdena. Eftersom jag redan har gott om patienter i samtliga dessa områden tar jag inte på mig nya kunder på andra platser. Dessutom börjar det bli fler tandkunniga kollegor runt om i Sverige, bättre då att nyttja sin lokala tandis (om den är seriös). Det blir billigare och man har lättare att få hjälp av någon som bor nära. Är det något speciellt och jag har tid över kan jag göra undantag, men det är väldigt få sådana untantag per år ;-)

Emma: Jag kör i sydsverige för Svenska Hästtandvården, men även i Uppsala med omnejd, då i regi av Ambulatoriska Kliniken, SLU. 

Hur vet jag om min häst behöver tandvård?

Om det låter annorlunda när hästen äter, om det luktar illa ur munnen (lukta gärna på bettet efter ridning), om träcken luktar konstigt, har hela korn eller har längre strån än normalt, ser konstigt ut när hästen tuggar eller om den verkar tugga mer på ena sidan än den andra, så är det dags att kolla munnen. Likaså om hästen verkar huvudskygg, kliar sig mycket på ena sidan av huvudet, skakar på huvudet eller inte är nöjd med bett och träns. Om hästen bara har bekymmer i ridningen, prova att rida bettlöst några gånger och jämför beteendet, det kan ge indikation om det är bett-/tränsrelaterat eller inte. Det är bra att veta ur utredningssynpunkt när det är dags för munhåleundersökningen. 

Mer om tandvårdsbehov hittar du HÄR

Hur lång väntetid är det?

Det beror lite på säsong, men räkna med 1-2 månader, längre om du vill ha en specifik dag. Vi försöker hålla fritt för vissa akuttider men de brukar också fyllas ganska snabbt. 

HEM

GDPR. Tråkigt men viktigt.

Läs nedan vilka uppgifter som samlas in i samband med tandbesöket, och hur företaget hanterar dem.

GDPR-dokument för Svenska Hästtandvården AB

Personuppgifter samlas in från samtliga kunder/djurägare som köper varor eller tjänster från Svenska Hästtandvården AB. Uppgifterna är endast sådana som du själv eller ditt ombud uppgivit till oss, muntligen eller skriftligen. Du kan när som helst begära en utskrift med de uppgifter som finns registrerade på dig. De personuppgifter som registreras är

 • Förnamn och efternamn

 • Postadress

 • Mailadress

 • Telefonnummer

 • Personnummer

 • Ditt djurs id/chipnummer samt, i förekommande fall, försäkringsnummer

Kunduppgifterna registreras i:
 • Svenska Hästtandvårdens journal- och ekonomisystem

 • webbokningsplattformen BokaDirekt

 • e-marknadsföringsplattformen MailChimp

 • Vid klinikbesök på Ugglarps gård registreras uppgifterna även i deras journalsystem.

Om eventuell radering/anonymisering önskas måste kunden även ta kontakt med Ugglarps Gård för att begära att radering av dessa uppgifter görs även i deras system. 

Kunduppgifter samlas in för att 
 • identifikation av djur och djurägare skall finnas som del av djurets journal enligt Jordbruksverkets ”Föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård”. Här framgår också att journalen skall bevaras i minst fem år, räknat från dagen för det sista införandet. 

 • faktura och kontantfaktura som del av företagets räkenskapsinformation, enligt bokföringslagen, skall bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. - kunna härleda rätt djur till rätt djurägare

 • kontakta djurägare för påminnelser avseende djurs återbesök

 • kunna skriva ut recept 

 • möjliggöra kundkontakt såsom marknadsföring och information via e-mail

 • möjliggöra bokning (de uppgifter som anges i Bokadirekt.se:s system sparas hos Bokadirekt.se)

 • Möjliggöra återkontakt med djurägaren i syfte att få svar på eventuella frågor i eventuell framtida forskning

Insamlade kunduppgifter kan komma att ses av följande tredjeparter:
 • Journalsystemsleverantören Vetvision/Sanimalis (samtliga uppgifter)

 • Den redovisningsbyrå företaget använder (namn och adress står på fakturakopian)

 • Indrivningsföretag vid förfallna fakturor (samtliga uppgifter)

 • Rättsväsendet i händelse av rättslig process som involverar kunden (samtliga uppgifter)

 • Apotek vid receptförskrivning begärt av kunden (samtliga uppgifter)

 • Försäkringsbolag i samband med försäkringsärenden begärda av kunden (samtliga uppgifter)

 • Externa laboratorier i samband med provtagning (samtliga uppgifter)

 • Hästkliniken Evidensia Ugglarps Gård i de fall kunden anlitar Svenska Hästtandvården AB i deras lokaler

 • Bokadirekt.se

 • E-marknadsföringsplattformen Mailchimp (mailadress samt namn)

 • Veterinär eller sjukhus som är remissinstans (samtliga uppgifter)

Rörande ovanstående tredjeparter i angivna situationer anses att kunden och Svenska Hästtandvården AB har ett gällande avtal i och med konsultationen, därför krävs inget skriftligt godkännande för att dela uppgifterna. Kunduppgifterna lämnas eller säljes aldrig till annan aktör.

Bevaring respektive radering av uppgifter

Kunduppgifterna sparas i lösenordsskyddat molnlagrat journalsystem på ett för vardera kund specifikt kundkort. Uppgifterna insamlas i samband med första konsultation direkt av kunden. I samband med varje konsultation uppdateras uppgifterna. Om någon uppgift blir inaktuell däremellan vänligen underrätta oss så att vi kan korrigera informationen snarast möjligt.

Uppgifterna sparas i sju år från senaste konsultation eller avslutat ekonomiskt mellanhavande, med grund i redovisningsplikt och journalföringslag. Kunden kan på egen begäran få sina uppgifter anonymiserade om inget lagstadgat hinder finns mot detta. Kunden kan när som helst begära att inte kontaktas i kommersiellt syfte. På önskemål av kunden kan samtliga uppgifter raderas, så snart uppgifterna inte längre krävs för lagkraven som är förenade med företagets bokföring och journalföring. Uppgifter som ej är nödvändiga för bokföring eller journalföring enligt laga krav, kan raderas omedelbart vid anmodan av kund.

Radering, anonymisering och uppdatering av uppgifter sker manuellt av Nina Lundgren eller Emma Tegler, via kundkortet. Vid önskan om anonymisering raderas samtliga uppgifter från webbokningen samt e-marknadsföringsdistributören, och personuppgifterna i journalsystemet tillika ekonomisystemet anonymiseras, dvs journalanteckningar och ekonomifakta kvarstår medan samtliga personuppgifter raderas.

Vid önskemål om att inte kontaktas i kommersiellt syfte utgår inga nyhetsbrev eller andra erbjudanden.

Allmän revidering av kundlistan görs en gång årligen. Vill du att vi sparar dina uppgifter och ditt djurs journaler längre än 7 år efter senaste ekonomiska transaktion så meddela att du önskar så kallad utökad bevaring.

Ansvar för dataskyddsfrågor

Ansvarig för dataskyddsfrågor och ändringar i kundregistret är Nina Lundgren.