om Nina

Brinner för hästtändeR

...fortfarande efter 30 år...

I samband med ett specialarbete på gymnasiet 1990 blev jag helt fascinerad av hästmunnen och har sedan dess sugit i mig allt jag kommit över i ämnet. Utbildningen om hästtänder på veterinärhögskolan blev en enorm besvikelse. Det var bara en enda dag, där dessutom halva dagen var basal kunskap som jag redan kunde, och halva dagen gick åt till att bussas till K1 för att provraspa två hästar var med rasp och ficklampa. Pinsamt dåligt. Men det tände ännu en låga, att själv söka upp duktiga människor som jobbade med tänder, och kasta mig över all vetenskaplig litteratur som fanns i ämnet. 

Efter veterinärexamen 2001 jobbade jag några år som distriktsveterinär i Flyinge och Klippan, och genomgick parallellt med jobbet en tre år lång specialisering i hästtandvård via SLU i Uppsala. 2008 tog jag Hästodontologexamen, efter en hel dag med teoretiska och praktiska prov för att bevisa mina kunskaper. Snart därefter sade jag upp mig och startade Svenska Hästtandvården. Sedan dess har jag jobbat nästan uteslutande med hästtandvård, och bevistat i stort sett alla tandrelaterade konferenser, kurser och konvent som erbjudits i norra Europa sedan dess.  Med över 11000 munhåleundersökningar och alla kurser i ryggen har jag en stor erfarenhet, men med all den kunskapen blir det också uppenbart hur mycket det finns kvar att lära.  Tack vare ett stort nätverk, egen forskning och olika forum med andra tandnördar - och inte minst alla spännande patienter - får jag fortfarande nya kunskaper och insikter. Dessutom får jag äran att hjälpa både hästar och ryttare. Det här är verkligen ett fantastiskt jobb!

Med ökad erfarenhet kom också en vilja att sprida kunskapen. Min entusiasm och fascination för hästmunnen smittar tydligen av sig och jag har konstigt nog blivit en uppskattad föreläsare. Jag håller kurser för såväl veterinärer, tränare, hästpraktiker, hästägare och ryttare i allt som rör munhålan - tandvård, sjukdomar, betsling, matsmältningssystemet och en hel del biomekanik där munnen är mer inblandad än man kan ana. Två gånger årligen ingår jag i ett nederländskt team och håller helhästdissektioner med biomekanisk inriktning, vilket är otroligt spännande. Jag  är föreläsare för en mängd olika aktörer såsom Distriktsveterinärerna, Ridsportförbundet, Evidensia, Apelgården, Equine Studies, Functional Horse Training, Hoofstep mfl. För att möta efterfrågan och nå ännu fler har vi just startat en kursplattform som förhoppningsvis ska kunna sprida kunskap ytterligare, samt skapa intäkter för ytterligare produktioner. 

Sedan 2023 sitter jag även i styrelsen för NCED, Europas största organisation för hästtandvård. Jag hoppas att jag där ska kunna bidra ännu mer till hästvälfärd, och ökad kunskap om munhålan, hos alla hästmänniskor.

Kunskapsgrund

CV och OMDÖMEN

Här är en förteckning över de kurser och konvent jag deltagit i, utöver veterinärutbildningen och specialiceringen till hästodontolog. Här hittar du även länkar till omdömen som kunder har skrivit. 


Kurs hästtänder hästtandvård

Kurser

Equine Facial/Jaw Fractures & Sinus Access 2017
(DE)

Equine Oral Dental Extraction Techniques  2018 (DK)

An Introduction to Advanced Surgical Dental Extraction Techniques (incl. MITR, MTE & Segmentation) 2018 (DE)

Introduction step 2, in dental materials used within Equine odontology - focus in periodontal disease, endodontics and infundibular restorations 2019 (SE)

Dissection of a horse 2020 (SE)

Equine anatomy & Biomechanics I 2021 (SE)

Biomechanics II  2022 (SE)

Webinars om hästtänder och hästtandvård

Webinars

Equine Infundibular Restorations 2020

Saddle Fit Assessment for Equine Veterinarians 2021

Minimally-Invasive Dental Extraction Techniques – Case Selection, Technique Comparison, Risks & Outcomes 2021

Oral dental Extraction techniques 2021

EOTRH Syndrome 2021

Equine Diastema - Best treatment option? 2021

Non-Congenital Dental Malocclusion Case-Discussions 2022

Equine Developmental Dental Disorders 2022

Neoplasia affecting the oral cavity 2022

Guttural Pouch Conditions - Empuema, mycosis, temporohyois osteoarthropy & tympany 2022

Head trauma - focus on soft tissue & facial Bone fractures 2022

Equine field anaesthesia  &sedating  the challenging horse 2022

Kongresser om hästtänder och hästtandvård

Kongresser

BEVA 2014 Birmingham

Swedental 2015 Gtbg

BEVA 2016 Birmingham

Swedental 2017 Sthlm

EVDA 2018 Newmarket

NCED 2019 S.köping

Swedental 2019 Sthlm

NCED 2020 Malmö

EVDA 2022 Edinburgh

NCED 2023 Malmö

HEM