OBEGRIPLIGT?

ORDLISTA

Ibland känns journaler och artiklar helt obegripliga. Här kommer en ordlista som hjälper dig att förstå allt!

Orden är indelade i grupper så att det ska bli lätt även för andra veterinärer att använda listan i samband med exempelvis journalskrivning och remisskrivning. 

Grupperna är:

Antingen använder du dig av länkarna ovan eller scrollar på sidan.

obegripligt?

Anatomiska begrepp

Här beskrivs olika delar i munhålan och olika delar på tänderna. 

Här är länkarna igen till övriga avsnitt i ordlistan:

Anatomiska begrepp

 • Alveol - Ficka i käkbenet där tandens apex och reservkrona finns.

 • Apex - Den del av tanden som är längst ifrån tuggytan, saknar emalj. Kallas även rotände.

 • Approximalyta - Tandyta som är vänd mot tanden framför eller bakom

 • Canintand (C1) - Annat ord för beten/hingsttanden/hörntanden. 0-1st i varje kvadrant.

 • Cement - Det mjukaste av kindtandens tre hårdvävnadstyper. Förväxlas ibland med tandsten. Ligger som ett lager runt alla tänder, och har många funktioner. Ska även finnas i infundibuli i framtänder och överkäkständer. 

 • Cusp eller Kusp - utstickande del eller spets på tanden

 • Dentin - Tandben, mellanhård hårdvävnadstyp, finns i samtliga tänder.

 • Distalyta - tandyta som vetter bakåt

 • Emalj - Tandens hårdaste vävnad. Omsluter inciciver och vargtänder samt förekommer i specifika regelbundna mönster i kindtänderna. Mycket hårt, vitt till gråvitt.

 • Furkation - rotdelning, den plats där kronan delar upp sig i två eller flera rötter

 • Gingiva - Tandkött.

 • Gingivalsulcus - Fåran mellan tand och tandkött

 • Incisiv (I1,I2,I3) - Framtand. 6 i ök och 6 i uk. 3 i varje kvadrant. Är en hjälp för hästen att bita av gräs och försvara sig, men är inte nödvändiga för hästens överlevnad.

 • Infundibula - Strutformad emaljstruktur i inciciver och överkäkskindtänder, tjänar som extra slitstruktur. Pluralisform infundibuli.

 • Interdentalområde - Laner; Tandfria området mellan inciciver och kindtänder.

 • Krona - Den i munhålan synliga delen av tanden (Se även reservkrona)

 • Kvadrant - Munhålan delas in i fyra kvadranter. Kvadrant 1: höger överkäke; Kvadrant 2: vänster överkäke; Kvadrant 3: vänster underkäke; Kvadrant 4: höger underkäke.

 • Lan/laner - Den tandlösa delen av käkbenet mellan framtänder och kindtänder, här inverkar även bettet. Skador i slemhinnan, benhinnan eller benet påverkar hästen vid ridning med bett. Lanernas form varierar mellan individer, de kan vara breda och rundade eller smala och vassa till formen, vilket naturligtvis påverkar hur hästen reagerar på bettkontakten.

 • Mandibula  - Underkäken

 • Maxilla - Överkäken

 • Mesialyta - tandyta som vetter mot tanden framför

 • Mjölktand - förlaga till vuxentänder. Incisiverna och de tre främsta tuggtänderna har mjölktänder.

 • Molar (M1,M2,M3) - Bakre kindtand/tuggtand/sidotand. 3 i varje kvadrant.

 • Ocklusalyta - tuggyta

 • Papill - del av tandköttet som normalt fyller upp utrymmet mellan tänderna

 • Parodontalligament - Miljontals små trådar som håller fast tanden i alveolen.

 • Parodontium - Tandens stödjevävnad; gingiva, cement, parodontalligament och alveol.

 • Permanent tand - vuxentand

 • Premolar (P2,P3,P4) - Främre kindtand/tuggtand/sidotand. 3 i varje kvadrant. P1 är vargtanden.

 • Primärdentin - Dentin som bildats innan tandens frambrott. Ljusgul.

 • Pulpa - Hålighet i tanden vari blodkärl och nerver finns.

 • Pulpaspår - De svarta streck som ses i tuggytan, varunder pulporna finns.

 • Reservkrona - Den del av tanden som innehåller emalj men som ännu ligger dold i käken.

 • Sekundärdentin - Dentin som bildas efter tandens frambrott, t.ex i pulpaspår. Svartbrun.

 • Tandkappa - mjölktand som nästan är helt nedsliten och fortfarande täcker den permanenta tanden som bryter fram.

 • Trigonum - Det tandfria området bakom sista kindtänderna; omslagsstället mellan över- och underkäke

 • Tuggtand - sidotand/kindtand. 6st i varje tandrad, tre är premolarer och tre är molarer.

 • Vargtand (P1) - Liten tillbakabildad tand framför första tuggtanden, oftast i ök.


obegripligt?

Bett-typer

Detta har inget med de bett som sitter på tränset att göra, här handlar det om hur hästen är skapt.

Här är länkarna igen till övriga avsnitt i ordlistan:

Bettyper

 • Frontal överbitning - Bettfel i form av framtandsöverbett, underkäksincisiverna för långt bak.

 • Frontal underbitning - Bettfel i form av framtandsunderbett, underkäksincisiverna för långt fram.

 • Mjölktandbett - tänderna som helhet när hästen har sina mjölktänder kvar (jämför växlingsbett)

 • Neutralbett - Underkäken vare sig för långt bak eller fram, framtänderna möter varann rätt.

 • Normalbett - Korrekt möte mellan kindtänderna i över- och underkäke.

 • Ocklusion - Kontakt mellan tänderna när man biter ihop

 • Permanent bett - tänderna som helhet när alla mjölktänder är borta och alla vuxentänder är på plats

 • Postnormalbett - Bettfel i form av kindtandsöverbett, underkäken för långt bak.

 • Prenormalbett - Bettfel i form av kindtandsunderbett, underkäken för långt fram.

 • Tillväxtbett - alla mjölktänder är fällda men alla tänder är ej i ocklusion än (når ej motstående tand)

 • Växlingsbett - tänderna som helhet medan tandväxling pågår (jfr mjölktandbett och permanent bett)

  TÄNK PÅ att olika bettfel ska bedömas med nacken i flexion, extension samt neutralt "ätläge" för korrekthet.

obegripligt?

Positions- Angivelser

Vad heter egentligen tandens olika ändar och sidor, och vad betyder de märkliga förkortningarna?

Här är länkarna igen till övriga avsnitt i ordlistan:

POSITIONSANGIVELSER

 • Anterior - främre

 • Apikal - i området för tandens apex (det som efter rotutveckling kan kallas rotområdet)

 • Approximal - emellan, kontaktytan mot granntanden

 • Buccal - mot kinden/rörande kinden

 • Caudal/kaudal- bakre/bakåtsyftande

 • Central - i mitten

 • Coronal - omfattar tandens krona


 • Distal - bakre/bakåtsyftande, exempelvis den tandyta som vetter mot tanden bakom

 • Extraoral - utanför munnen

 • Frontal - främre/framåtsyftande

 • Hök - höger överkäke, andra kvadranten

 • Huk - höger underkäke, tredje kvadranten

 • Interdental - mellan tänderna

 • Intraoral - i munnen

 • Kvadrant - Munhålan delas in i fyra kvadranter. Kvadrant 1: höger överkäke; Kvadrant 2: vänster överkäke; Kvadrant 3: vänster underkäke; Kvadrant 4: höger underkäke.

 • Lateral, lat - mot hästens/munhålans sida

 • Lingual - mot tungan, rörande tungan

 • Medial, med - mot hästens/munhålans mitt

 • Mesial - framåt, mot tandradens centrum (I1), exempelvis den tandyta som vetter mot tanden framför

 • Ocklusal - i/på tuggyta

 • Oral - tillhör munnen, i munnen

 • Palatinal - mot gommen, rörande gommen

 • Posterior - bakre

 • Rostral - främre/framåtsyftande

 • Uk - underkäke

 • Vök - vänster överkäke, första kvadranten

 • Vuk - vänster underkäke, fjärde kvadranten

 • Ök - överkäke

 • Q1 - första kvadranten dvs höger sida av överkäken

 • Q2 - andra kvadranten dvs vänster sida av överkäken

 • Q3 - tredje kvadranten dvs vänster sida av underkäken

 • Q4 - fjärde kvadranten dvs höger sida av underkäken

obegripligt?

Problem & sjukdomar

Här kommer ett potpurri av olika tillstånd som kan hittas i och runt munhålan. Det är långt ifrån en komplett lista...men kanske en hjälp på vägen.

Här är länkarna igen till övriga avsnitt i ordlistan:

Problem och sjukdomar

 • Abrasion - nedslitning av tandvävnad av yttre faktor (sand, slipmaskin, galler)

 • Abscess - böld

 • Apikal process - något pågår i rotområdet, exempelvis en böldbildning

 • Aplasi - Avsaknad (av tand).

 • Attrition - förslitning av tandvävnad genom tuggning eller tandgnissling

 • Betselöverslitning - Skada på främsta kindtänderna orsakat av bettet. Detta kan ge allvarliga konsekvenser med smärta, tandlossning och tanddöd. 

 • Biofilm - slemmig beläggning på tänder och tandkött skapat av bakterier och svampar, hindrar läkning

 • Bruxism - tandgnissling, käkpress

 • Cremor dentis  - latinsk benämning på tandsten. Tandsten består av bakterier, deras biprodukter, saliv och död vävnad. Tandsten kan bildas både ovanför och under tandköttskanten och anses normalt på canintänderna, åtminstone i mindre mändger. Tartar är samma sak, kommer från engelskan.

 • Decubitus - Tryck-/belastningsskada. Mungipesår är ett typiskt sådant.

 • Diastema - Mellanrum mellan tänderna.

 • Drivning - Nötningsavvikelse i tandens tuggyta som förhindrar normal malande tuggrörelse. Ser ut lite som ett fartgupp. Dessa kan, förutom att störa tuggningen, även pressa ner foder mellan tänderna.

 • Dysplasi - Avvikande form eller struktur på cellnivå; missbildning, rubbning i utvecklingen, oregelbundenhet hos celler

 • Elongering - Förlängning, ohindrad överväxt. En tand har blivit längre än den ska, av någon anledning.

 • Erosion - demineralisering eller "smältning" av hårdvävnader exempelvis genom surt pH

 • Fissur - spricka i tand, förstadie till fraktur

 • Fraktur - del av tand går av

 • Foderinpackning - Foder packas in mellan tänderna.

 • Gastrophilus - Artnamn för styngfluga/styngflugelarv. Jag har skrivit en lättläst artikel i ämnet; http://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/kriget-mot-styngflugelarverna-ar-i-gang.htm

 • Gingivit - Inflammation av tandköttet.

 • Glesställning - Avstånd mellan tänderna.

 • Glossit - inflammation i tungan

 • Hake - Tagg- eller papegojnäbbsliknande struktur på första/sista kindtänderna pga över/underbett. Uppstår eftersom denna del av tanden inte har något att slipas emot. 

 • Halitosis - dålig andedräkt

 • Hyperkeratos - Förtjockning/förhårdning/valkbildning av exempelvis munslemhinnan som skydd mot kronisk friktion av exempelvis bett eller tränsdelar som trycker kinden mot tandkanterna.

 • Hyperplasi - ökning av antalet celler i en vävnad, ökning av vävnadsmängd

 • Hypoplasi - bristfällig utveckling av vävnad

 • Infektion - Inträngande i kroppen av levande smittämne, t ex virus, bakterier, svamp, parasiter.

 • Inflammation - Vävnadsreaktion som ger svullnad, rodnad, värme, smärta och nedsatt funktion. Kan vara reaktion på t ex infektion eller skada.

 • Karies - lokal frätskada orsakad av kariesbakterier som fått fäste och förökas på/i tanden

 • Kavitet - hålighet

 • Låsning - Tandstruktur som pga ofullständig/felaktig slitning låser tuggrörelsen. Jämför drivning.

 • Oligodonti/Övertal - Extratand.

 • OMLA - O-M-L-A är en förkortning för Ocklusal-Medial Lateral-Anterior; det är en benämning på var på första kindtänderna man ser bettslitage, Förslitningen är ocklusal-medial på främsta överkäkskindtänderna, och lateral-anterior på främsta underkäkskindänderna. OMLA är typiskt vid användning av för långa bett. Se även betselöverslitning.

 • Osteit/osteomyelit - infektion i benvävnad

 • OTR, omvänd tuggrotation - Förändrad tuggrörelse där framåtglidningen av underkäken hindras.

 • Parasagittal fraktur - frakturtyp där frakturen går parallellt med tandens mittlinje i linje med tandraden, genom två pulpaspår.

 • Parodontit - Inflammation av tandens stödjevävnad.

 • Perikoronit - inflammation i tandköttet runt kronan, exempelvis när en tand bryter fram

 • Postnormalslitning - Det tuggnötningsmönster som uppstår vid kindtandsöverbett; hakar/ramper på främsta överkäkständerna och bakersta underkäkständerna, vågbett och skarpbett. Behöver slipas med 6-12 månaders intervall för att inte orsaka andra problem såsom påbitning, försämrad tuggfunktion, tandvandring, spänningar och molvärk.

 • Pulpablotta - Pulpan blottad (oskyddad) tex vid fraktur

 • Pus/purulent - var, varbildande

 • Ramp - Skateboard- eller handikapprampliknande  struktur på första/sista kindtänderna pga under-/överbett, uppstår eftersom dessa tänder inte har något att slitas mot. 

 • Rotation - Vridning av tanden. Orsakas av felaktig belastning av parodontiet, eller en felaktig frambrytning av tanden.

 • Rotspetsabscess - Rotböld.

 • Saxbett - Felaktig tandförslitning som orsakar starkt lutande ocklusalplan, likt en sax, som omöjliggör normal malningsrörelse. Saxbett kan vara ensidigt eller dubbelsidigt.

 • Sialolit/spottkörtelsten - stenbildning i spottkörtel eller spottgång

 • Skarpbett -  onormalt vassa kanter på tänderna som orsakar sår i kind och/eller tunga, utan att exempelvis nosgrimma tryckt kinden mot tänderna.

 • Slemhinnehyperplasi - Hyperplasi betyder ökning av antalet celler i en vävnad eller ett organ, utan tumörbildning. Slemhinnehyperplasi i lanerna uppstår ofta vid användning av fel bett, kräver ibland kirurgi.

 • Stomatit - Inflammation av munhålans mjukvävnader.

 • Tandvandring - Förflyttning av tand. Orsakas av felaktig belastning av parodontiet.

 • Tandsten - avlagringar på tänderna, oftast nära spottkörtelutgångarna såsom nedre caniner och P2 ök

 • Trångställning - Tänderna får inte plats att komma fram korrekt, hamnar inte i linje.

 • Trappbett - Kraftiga nivåskillnader mellan olika kindtändernas tuggyta.

 • Vågbett - Mjukt vågliknande ojämnhet i kindtandradens tuggyta.

Obegripligt?

Behandlingar

Här beskrivs kortfattat några av alla behandlingar som utförs i munhålan.

Här är länkarna igen till övriga avsnitt i ordlistan:

BEHANDLINGAR

 • Anestesi - samlingsnamn för olika former av bedövning och sövning

 • Avlastning - Försänka tandytan så att tanden ej kommer i kontakt med sin antagonist vid tuggning.

 • Depuration - Avlägsnande av tandsten

 • Diastemavidgning - slipa bort del av tandens approximalyta i syfte att minska foderinpackningsproblem. En radikal behandling med stora risker.

 • Duraphat - Fluorlack som skydd över slipkorrigerade ytor och vid kariesangrepp.

 • Endodonti - Behandling av tandens innanmäte, lagningar.

 • Extraktion/Extrahera - Dra ut (tand).

 • Exstirpation - avlägsna i sin helhet genom kirurgisk extraktion (t.ex tand eller pulpa)

 • Luxera - lossa (tand)

 • MTE - minimally invasive transbuccal extraction, extraktion där instrumenten förs genom kinden

 • MITR - Minimally Invasive Trephination & Repulsion, extraktion där man med en smal stålpinne går genom skallbenet och ev bihåla och anbringas mot tandens rot, varpå tanden knackas ut genom att hamra på pinnens ände.

 • Mycostatin - Medel innehållande nystatin, mot svampinfektioner i munhålan t.ex vid tryckskador eller foderinpackningar

 • NSAID - Antiinflammatoriska preparat (ej cortison) tex metacam/fenylbutazon.

 • Odontoplastik - att ändra tandens form eller storlek  genom att omsorgsfullt slipa väl valda delar av tanden för att uppnå bättre funktion.

 • Ortodonti  - Tandreglering/förflyttning av tänder.

 • Partiell diastemavidgning - slipa upp ett dike mellan två mötande tänder i syfte att minska diastema eller foderinpackningar. "snällare" variant av diastemavidgning

 • Perkutera/perkussion - knacka (på tand för smärtkontroll, på bihålevägg för vätskefyllnadskontroll)

 • Probiotika - Fodertillskott med goda bakterier som främjar god tarmflora, tex Propaste, ProEquo.

 • Profylax - Förebyggande.

 • Progressiv extraktion - Låta tanden jobba sig ut själv under det att den hålls utanför tuggfunktionen.

 • Sedering -  Lugnande.

 • Segmentering - extraktionssätt, man delar tanden i delar för att sedan ta ut bit för bit.

 • Överbehandling - för aggressiv raspning eller slipning av tänder, förkortar hästens liv och ökar risk för pulpit

Obegripligt?

Övrigt

Här beskrivs begrepp som inte passade in under övriga kategorier. 

Här är länkarna igen till övriga avsnitt i ordlistan:

ÖVRIGT

 • Anamnes - sjukhistoria/upplevd problembild

 • Eruption - tandframbrytning

 • Odontologi - läran om tänderna och dess sjukdomar

 • Patologisk - sjuklig