Om Hästtandvård

När, hur och varför??

Tidigare sa man att man skulle raspa tänderna vartannat år, något som inte sällan var hovslagarens jobb. Raspningen gick ut på att ta bort de vassa kanter som bildas i munnen. Arbetet gick ut på att dra raspen fram och tillbaka längs utsidan av överkäkstandraderna och insidan av underkäkstandraderna, tills raspen gled jämnt och fint längs tandraden. Sen var det klart. 

Så är det inte längre, som tur är...här nedan kommer mer info för vetgiriga!

Klicka på länkarna ovan eller scrolla ner och lär dig mer.

Bra fråga

HUR KLARAR SIG VILDHÄSTAR UTAN TANDLÄKARE?

Vilda hästar avlas på naturens villkor - de med dåliga tänder dör tidigt, de välskapta kunde leva länge och få många avkommor. Dessutom äter vildhästar vad de i 40 miljoner år utvecklats för att äta; gräs, gräs, gräs och lite bark, löv, rötter och frön. 12-18 timmar av deras dygn går åt till födosök och tuggande. Precis vad de utvecklats för i alla tider. Med rätt gener, rätt mat och rätt livsbetingelser behövs ingen tandvård. 

När vi människor tar kommandot avlar vi utan tanke på kindtandsöverbett och andra missbildningar, dessutom tvingar vi i dem pellets, frön och silage som primär föda. Detta därtill under väldigt begränsad tid av dygnets timmar och ofta under onaturliga omständigheter; i krubba, instängda i box, med en granne de inte valt själva en meter bort.  Sen bett i munnen och remmar runt huvudet. Det är inte så konstigt att det då blir knas med tandnötningen - det är de felslitningarna som skapar jobb för oss hästtandvårdare. I den bästa av världar hade vi inte behövts, men som vi avlar och håller hästar idag så är hästtandvård en viktig faktor för hästens hälsa, välmående, prestation och hållbarhet. 

Hem
Hur ofta ska hästen gå till tandläkaren?
När och varför kolla tänder

Hur ofta ska man se över tänderna på en häst?

Årlig kontroll är standard och räcker för de flesta hästar. Även om ett fåtal klarar sig på längre intervall uan någon som helst bekymmer, så kan olycka vara framme eller karies få fäste, upptäcks det i tid är det mycket lättare att åtgärda än om man väntar tills hästen visar symtom. Värt att tänka på är och så att hästar är bytesdjur och maskerar sina besvär rätt bra, det är inte alltid så lätt att se att hästen behöver tandvård utan att undersöka munnen noga.

Den unga hästen kan få problem under tandväxlingsperioden (2,5-4 års ålder) varför tätare besök kan behövas. En bra start betyder mycket.

Genom livet slits tänderna kontinuerligt, i snitt ca 3mm per år, och varje tand skjuts ut ur käken i samma takt. Slits tänderna inte korrekt pga hur tänderna möts eller används, så behöver en människa hjälpa till att "slita rätt" med hjälp av en rasp eller slip för att bibehålla god tuggförmåga, god prestation och smärtfrihet. Det kräver tränat öga och tränad hand att hitta orsak och åtgärda på rätt sätt utan att ta för mycket tandvävnad. Tandvävnad är faktiskt livskapital när det gäller hästar. 

En årlig översyn med väl avvägd slipkorrigering räcker ofta långt, men har din häst kindtandsöverbett/-underbett, lätt får sår av vassa kanter eller saknar en tand, så behövs ofta halvårsvård. Även annat än vassa kanter kan uppstå, såsom bettskador, sprickor, frakturer, foderinpackningar, tumörer och även främmande föremål, såsom pinnar, som fastnar. Långt ifrån allt kan upptäckas med bara pannlampa eller åtgärdas med rasp, så se till att få rätt hjälp. 

Den gamla hästen sliter ofta ojämnt på tänderna, får lättare foderinpackningar och behöver därför lite extra tandkärlek. När man ser att det börjar slita ojämnt får man ta tätare tandintervaller för mångårig hälsa. Små justeringar kan göra underverk om man kommer in i tid. 

Modern tandläkarutrustning anpassad för häst
utveckling

Tandvård -
förr och nu

Redan tidigt 1900-tal fanns flera böcker om hästtandvård och vikten av att värna om hästmunnen var väl känd. Hästtandläkaryrket var något fint och ansett. Hästtandläkare från England och Tyskland kom till Sverige och gjorde underverk. Kunskapen spreds även i Sverige. Men denna kunskap, och hela skrået, försvann när stora delar av världen förlorade sina arbetshästar - och hästtandläkare - efter två världskrig och en omfattande  industrialisering.

Under andra hälften av 1900-talet utvecklades hästtandvården knappt alls. Detta trots att prestationskraven på våra hästar ständigt har ökat och att djurskyddet blivit allt mer prioriterat. Samma utrustning och behandlingsmetod har använts i ett helt sekel även trots att bristerna påtalats gång på gång. Men det har inte funnits alternativ. Förrän nu.

Problemen man hittills har hindrats av är bristande insyn, dålig belysning, brist på undersökningshjälpmedel såsom spegel och sond, grova instrument och bristande detaljkunskap om munhålan och dess problem och konsekvenser. Och tyvärr ett antal oseriösa lycksökare som förstört såväl hästar som chansen för seriösa utövare att driva utvecklingen framåt. Inte ens veterinärerna har haft tillräcklig kunskap eller utrustning för den vård hästarna behöver - med ett fåtal undantag. 

Nu är situationen en annan. Utvecklingen har tagit inte ett utan snarare tio välbehövliga kliv framåt under de senaste tio åren. Mycket tack vare dokumentering och spridningen av kunskap och falldiskussioner över internet. Vi har en djupgående svensk utbildning i hästtandvård, veterinärerna lär sig mer om ämnet under sin grundutbildning och hästhållare runt om i landet har med egna ögon fått se vilken enorm skillnad professionell tandvård gör för hästen. Vi är äntligen ikapp vår tid, och nu väntar ytterligare framsteg.

Den nya tekniken och det nya tänket innebär en helomvändning inom hela hästtandvården, nya dörrar öppnas och moderna behandlingsmetoder möjliggör helt andra resultat, bättre prognos och friskare och mer välpresterande hästar.

Nästa stora hästvälfärdssteg infaller när det äntligen är självklart att inkludera tandproblem i hästförsäkringen, och när det blir obligatoriskt att avelsregistrera ärftliga allvarliga problem såsom kindtandsöverbett.

Bara en sån sak som att diagnosen lynnesfel knappt används längre kittlar ju sinnet att tänka på förbättrad tandvård som en del i förklaringen... Ingen med tandvärk har ju ett särskilt trevligt lynne.

Hem
Veterinär, hästtandtekniker eller hästodontolog

Vem ska man välja?

Vad är det egentligen för skillnad på de olika aktörerna som kallar sig hästtandläkare? Visste du att det bara är en handfull människor i Sverige som ens får kalla sig hästtandläkare helt legitimt?
Och vem ska du välja?

hÄSTTANDTEKNIKER

Alla som inte är veterinärer men sysselsätter sig med att slipa hästtänder kallas hästtandtekniker.

Hästtandtekniker tillhör, till skillnad från veterinärer och hästodontologer, inte djurhälsopersonalen och har därför så kallat behandlingsförbud enligt lag. De får därmed inte dra ut vargtänder eller andra tänder, ge injektioner, utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt, eller ens arbeta på sederad häst utan att veterinär är närvarande, utan särskilt tillstånd från jordbruksverket. Tips: Kontrollera med jordbruksverket att den hästtandtekniker du tänker anlita har ett sådant tillstånd, och vad det omfattar

Här ska man beakta att för att ställa en korrekt diagnos behöver man göra en noggrann undersökning, och det är faktiskt omöjligt utan att sedera (ge lugnande). Och har man inte ställt rätt diagnos, hur ska man då kunna sätta in rätt behandling? Det är lätt att slipa bort tandmaterial, men betydligt svårare att ta bort minimalt med tandmaterial och ändå uppnå bra resultat.

Du kan läsa mer om behandlingsförbudet och djurhälsopersonals skyldigheter och rättigheter HÄR.

Utbildningen är alltifrån ingen till flerårig och bara för att man läst i två år i USA och köpt fin utrustning så behöver det tyvärr inte innebära att man kan ställa rätt diagnos eller behandla korrekt; utbildningarna har inget kontrollorgan och vem som helst kan tjäna grova pengar på att hålla tandkurser och tyvärr förleda eleverna att tro att de har koll.

Vi har ett fåtal riktigt duktiga hästtandtekniker i landet men också många lycksökare som tyvärr i god tro åker runt och förstör hästmunnar. Motsvarande problem ses i andra brancher i hästvärlden, såsom exempelvis hovslagare och sadelprovare.

Tänk på att om du låter en hästtandtekniker behandla din häst på fel sätt eller ge den lugnande är det olaglig verksamhet. Inga försäkringar i världen kommer hjälpa dig eller din häst om något går fel, och hästen, du eller hästtandteknikern skadas.

PRISNIVÅ * * *

vETERINÄR

Veterinärutbildningen är lång men ska rymma enormt mycket kunskap om många olika djurslag. Det kan vara bra att veta att hästtandutbildningen på inte är ett prioriterat ämne, precis som på läkarlinjen är inte tänderna något man lägger tid på. Oftast har inte de nyblivna veterinärerna mer än en enda dags utbildning i ämnet vilket gör att man faktiskt inte riktigt har koll på ens vad som är normalt eller onormalt i munhålan, och vad som beror på vad när ett problem upptäcks. Med några tilläggskurser, eget intresse och tilltagande erfarenhet - och bra utrustning - kan en veterinär göra jättebra diagnostik och behandling i munhålan. Här kan man hitta en guldklimp till tandis, håll hårt i den personen!

Bra tandutrustning är svindyrt och inget man köper in för att kliniken ska kunna ta en tandhäst då och då. Raspar är dock billiga och går att ha in varje tjänstebil. Det blir därför ofta en led-pannlampa från närmaste elektronikbutik för hemmafixare och några raspar som blir utgångspunkten för tandvården. Led-lampor ger fel färgspektrum och färgtemperatur och är oftast alldeles för svaga. Då är det väldigt lätt att missa viktiga detaljer. 

På varje veterinärklinik brukar det finnas någon som fått titeln "hästtandläkaren" av kollegorna, för att det är den som brukar ta mest tänder. Det är dock inget som säger att personen ifråga har någon tandutbildning. Fråga!!!

Det finns idag väldigt många veterinärer som gått tilläggsutbildningar och är på god väg att nå hästodontologkompetens. Det är helt fantastiskt vilket uppsving hästtandvården fått, tack vare efterfrågan från alla frågvisa ochkunniga hästägare!!!!

Veterinärer har till skillnad från hästtandteknikerna journalplikt, tystnadsplikt, anmälningsplikt och står under statlig tillsyn. Det är mycket jobb och ansvar bakom kulisserna, som hästtandteknikerna inte har. De har även en djup helhetskunskap om hästen och dess olika sjukdomstillstånd, kunskap som kan vara ovärderlig i utredningsarbetet. Inpräntat i skallbenet är även hygienaspekten, vilket är oerhört viktigt för att inte föra smitta mellan hästmunnarna. 

PRISNIVÅ * * * *

Hästodontolog

För att bli hästodontolog ska du ha veterinärexamen och därefter gå en specialiceringsutbildning i flera steg med universitetsförankring, gå bredvid en mentor som lärling samt redovisa ett antal fall som du följt och behandlat. Detta tar ca 3 år, och genomförs precis som alla specialistutbildningar parallellt med det ordinarie veterinärarbetet. 
Efter genomgången utbildning följer muntliga och skriftliga teoretiska prov samt praktiska prov där du förväntas bevisa att du har god kunskap och förståelse för munhålan och dess olika normala och patologiska tillstånd, och har god färdighet i både undersökning och behandling inom alla relaterade områden inklusive exempelvis ortodonti (tandreglering), endodonti (tandlagning), parodontologi (stödjevävnadernas sjukdomar), radiologi (röntgen och andra utökade undersökningar), normalvariationer och patologiska tillstånd i munnen. Det räcker inte att bara sitta med på kurserna, det krävs många många timmars enskilda studier samt en hel del praktisk erfarenhet för att uppnå tillräcklig kunskap för att klara proven.

Efter godkända prov får man kalla sig hästodontolog, vilket är en ordförvrängning av ordet hästtandläkare. Titeln tandläkare är nämligen licensskyddad och får endast användas av den som gått tandläkarutbildning för människor. 

Genom att anlita en hästodontolog har du en garanti att personen du anlitar har en god kunskapsbas och kan förstå varför din häst har de problem den har, och även har alla tillstånd som krävs för att både sedera, injicera, operera, skriva recept och dessutom ha hela veterinärutbildningen i ryggen för en helhetsbedömning och helhetsbehandling av din häst.

Som hästodontolog arbetar man ofta i stort sett uteslutande med hästtandvård, vilket ger underlag att investera i top-of-the-lineutrustning. Men det kostar att hålla alla tillstånd, all utrustningsservice, alal försäkringar och dessutom fortsätta bibehålla spetskompetens. Det ensidiga arbetet tär hårt på kroppen och behöver också tas ekonomisk höjd för. Därför kostar hästodontologen några hundralappar extra.

PRISNIVÅ * * * * *
Hästtandläkare på hembesök med mobila kliniken
Hembesök

När Hästodontologens  mobila klinik kommer till dig

Så här går det till...

Vid ankomst till gården parkerar jag bilen med högersidans sidodörr så nära stalldörren det går. Med hjälp av ett par handikappramper rullar jag sen in en stor vagn med utrustning rakt in i stallet. Huvudstöd och stol och ofta en infravärmare får också följa med in i stallet.

Vi väljer tillsammans ut en bra plats att vara på. Platsen ska vara säker för både häst och för oss tvåbenta. En gummimatta eller en bra ströbädd så det blir halksäkert även för välsederade hästar. Jättegärna även ett bogstöd så att hästen kan ta stöd och att jag är skyddad om hästen börjar pressa framåt eller snubblar till. Att förebygga tillbud är bättre än att råka ut för dem...
Bäst är naturligtvis en tvångsspilta men det är inte så vanligt i mindre stall. Men det går faktiskt att relativt enkelt bygga en behandlingsspilta med hjälp av mellanväggen och en bom från ditt släp. Krävs bara två fästpunkter i väggen och ett litet hål i golvet för sprinten. Lätt fixat i vilken box som helst - lätt att montera och ta bort. 
Vattenslang, tom hink för spillvatten och tillgång till el behövs också. Vintertid behöver man kanske hålla kvar lite av nattvärmen och hålla dörrarna stängda för att uppnå en dräglig arbetsmiljö. Och se till att slangen inte är fryst...

Hästtandläkare på hembesök med mobila kliniken

Efter allmän undersökning och registrering av ägare och häst i datorn får hästen en individanpassad coctail av droger för att tycka att tandvård är trevligt och rofyllt.

Huvudet undersöks utifrån och sen appliceras munstege, varpå munnen sköljs ren. Med huvudet skönt på huvudstödet och hästägaren till hjälp att hålla huvudet någorlunda rakt, sätter vi igång med munhåleundersökningen. Hästen är rejält sömnig nu, men det är en förutsättning för att få undersöka ordentligt med sond, spegel och kamera. En noggrann undersökning är oerhört viktig för att kunna ställa rätt diagnos - och rätt diagnos är ju grunden för att sätta in rätt behandling. Så nej - jag behandlar inte hästar utan lugnande. 

Under undersökningens och behandlingens gång visar och förklarar jag vad jag hittar och vad som kan åtgärdas och hur det kan åtgärdas. Tillsammans kommer vi överens om behandlingsstrategin. Efteråt får du hela journalen och eftervårdsråd på mail, ibland även råd i pappersform.

Betalning sker företrädesvis med Swish. Genom vårt avtal med klarna kan man även betala med faktura, dela upp betalningen eller kortbetala, men då låter vi faktiskt dig betala deras avgift för tjänsten, vanligen 1,85% av beloppet. Med swish tillkommer inga avgifter.