Avvikelser i hästmunnen

Olika skador och problem

Här följer en beskrivning över de vanligaste tillstånden vi hittar i samband med munhåleundersökningen

Vassa kanter

Absolut vanligaste åtgärden är slipning av vassa kanter.  Hästens tänder är supersmart skapta, de slipar sig själva av tuggningsprocessen - ett måste för ett djur som ska leva primärt på gräs. Hade inte den självslipande funktionen funnits hade hästarna dött ut för många miljoner år sedan. Men i människans våld skapar detta problem, pga onaturligt foder och användning av träns och grimmor.
Vassa kanter som orsakar sår i slemhinna eller tunga kallas skarpbett - det har dock inget alls med tränsbett att göra. 

Ingår i grundpriset

hakar

Närmare 80% av våra varmblod står idag med "av misstag"  framavlade kindtandsöverbett. När käkarna inte möter varann korrekt slits inte tänderna jämnt, och problem uppstår som exempelvis hakar och vågbett och uttalat skarpbett. Kindtandsöverbett kallas även postnormalbett. På bilden ses ett typiskt sådant med hakar på framsta tanden i överkäken och bakersta i underkäken, samt skarpbett och (här lindrigt) vågbett. Nötningsavvikelserna behöver slipkorrigeras med 6-12 mån intervall.

Ingår i grundpriset

Betselskador

Fel betsling kan skapa allvarliga skador inne i munnen, dolt för ryttaren. Dessa upptäcks vid munhåleundersökningen. På bilden ses förslitning av första kindtanden pga att hästen använt sitt för långa tredelade bett som tuggummi. Den brunröda pricken är blottad pulpavävnad.  
På grund av missuppfattningar och okunskap rids många hästar med alldeles för långa bett, upphissade med två veck i mungipan, med skador och försämrad kommunikation som följd. Idag har många forskare bevisat detta, ändå lever folk kvar i gamla villfarelser.

Bettrådgivning rekommenderas!

Vargtänder

Vargtänder sitter oftast strax framför första tuggtanden i överkäken, men kan även hittas längre fram, precis i bettläget, eller i underkäken. Om bettet kommer i kontakt med dessa skapar det smärta och ridbarhetsproblem. De kan även gömma sig under slemhinnan. Ta bort dem så fort de upptäcks. 

500 SEK per tand

KantCementbrist

Allt vanligare fynd pga ökad användning av silage, oftare surt vatten och ökad stress. Redan vid pH 6,8 "smälter" kantcementen bort och frilägger de hårda, vassa emaljåsarna. Då skadas kind och tunga lätt, och foder fastnar och ruttnar i skrymslena som uppstår. Här är det mest utredningsarbete och understödjande behandling som gäller, tills man fått fräteffekten att upphöra och tand med ny fin kantcement trängt fram ur käkbenet. Ibland krävs plastning men det är svårt att få det att sitta och dyrt som pocker. Att bara slipa bort allt vasst är INTE korrekt behandling, det bara försämrar hästens tuggförmåga och förkortar hästens liv. 

Pris beroende på åtgärd

Karies

Kariesbakterier trivs ofta väldigt bra i skadade pulpaspår eller som här, i strukturerna som kallas infundibuli.
Man kan restaurera  ("laga") tanden genom att borra bort det sjuka och ersätta det med lagningsmaterial. Dock är det mer komplicerat än på människa eftersom tänderna är enormt långa vilket gör arbetet svårt och ibland är det omöjligt att göra ett bra jobb. Dessutom slits hästens tänder hela livet vilket gör valet av material viktigt, samt en förståelse för att lagningen kommer behöva göras om med jämna mellanrum. Här måste tandläkaren välja fall och strategi med omsorg och ha gott om bra instrument att arbeta med för att uppnå bra resultat. 

1000-4000 SEK/lagning

Tandväxling framtänder

Det kan se väldigt otäckt ut när hästarna växlar tänder och ofta klarar naturen det helt själv. Men ibland blir det knas. Om mjölktanden inte lossat när den permanenta tanden brutut fram helt behöver mjölktanden oftast hjälp ut. Likaså om mjölktanden sitter kvar så hårt att den permanenta tanden kommer fram på fel plats, då behövs också ingrepp.
Mittersta framtänderna växlas vid 2,5 års ålder, grannarna vid 3,5 års ålder och de yttersta vid 4,5 års ålder.

100-500 SEK

Tandväxling Tuggtänder

De tre främsta tuggtänderna i varje käkdel har mjölktandsförlagor som växlas till permanenta tänder runt treårsåldern, från ca 2,5 år till drygt 3,5 års ålder.  De nästan nedslitna mjölktänderna kallas för tandkappor och ska lossna själva när den underliggande permanenta tanden är färdigbyggd. Ibland blir det dock problem på vägen som tandläkaren behöver åtgärda. Viktigt att veta är att om tandkappan lossas med våld för tidigt så kan det faktiskt döda den permanenta tanden under. 

ingår oftast i grundpriset

Tandfrakturer

Vissa hästar är makalösa på att maskera problem. Den här tandfrakturen, till exempel, upptäcktes vid rutinundersökning på en islänning där ingen märkt några problem, och han tävlade med fina resultat på banorna. Men efter åtgärd märkte ägaren en enorm skillnad på hästens humör, han blev mycket gladare och arbetsvilligare och blev mjukare i handen. I detta fallet tog vi bort resten av den frakturerade tanden, men beroende på fakturens omfattning och placering, och hästens ålder, så kan det räcka med en avlastning av tanden efter att ev lösa fragment avlägsnas. Rotfyllning kan också vara ett alternativ i vissa fall, 

Pris beroende på åtgärd

Extratänder

Det är inte jättevanligt men inte heller jätteovanligt att hästar har en extra tand i munnen. Detta ställer till väldiga problem då de sällan har en motpart att slitas emot i motstående käke. Resultatet blir att tanden blir allt längre i munhålan, och skapar sår, spänningar och ansenliga smärtor för hästen. Kräver täta slipningar för att hållas i schack, alternativt att tanden tas bort. 

Det finns även hästar som föds med roterade tänder, eller extra tandanlag alternativt helt felplacerade tandanlag, som kan ställa till olika bekymmer. Felplacerade tandanlag kan exempelvis orsaka öronfistlar som kladdar och stinker. 

Pris beroende på åtgärd

Dislokationer

Om det är dåligt med plats i käken när de permanenta tänderna bryter fram, eller om tandanlaget utsatts för trauma, kan tanden komma fram i helt fel vinkel och därmed inte fylla sin plats i tandraden. Följden blir ofta foderinpackningar och infektioner i de fickor och skrymslen som uppstår, samt sår i tunga och kind eftersom tandraden inte är linjär. 
Upptäcks detta tidigt i livet är prognosen god att med ortodontisk (tandreglerande) slipbehandling faktiskt få tanden på plats i tandraden igen. En utmärkt anledning att, om inte tidigare, ge sin fyraåring en munhåleöversyn i födelsedagspresent. 
Vill man mota Olle i grind är det klokt att kolla unghästen vart halvår tills vuxenbettet är etablerat. 

Eotrh

Equine Odontoclastic Tooth Resorbtion and Hypercementosis  drabbar många äldre ffa av kallblodigare raser. Det är en tumörliknande sjukdom som förändrar både tänder och käkben och kan orsaka infektioner, vävnadsförsvagning  och betydande smärta. På bilden exempel på hur det kan se ut i rlativt tidiga fall, innan det infekterats. Käkbenskonturen är förändrad, de yttersta tänderna får en abnormt liggande vinkel. Nästa steg är tandstensliknade tjocka lager på tänderna - dock är det hårt sittande abnormt cement och inte tandsten. Behandlingen är avlägsnande av alla angripna tänder.

Pris beroende på åtgärd
Fördjupning

FODERINpackningar

Luktar hästen illa ur munnen? Eller beter sig konstigt när den äter? Det ska den INTE göra. Förmodligen har foder fastnat mellan tänderna av någon anledning, och ligger där och ruttnar.
Det kallas foderinpackningar.

Varför får då hästarna foderinpackningar? Det uppstår inte ur tomma intet, det måste finnas en orsak. Och det gör det alltid, och för att kunna hjälpa hästen måste man klura ut grundorsaken och påbörja arbetet att avhjälpa den.

Det finns både normala och sjukliga orsaker.

När hästen är ung och mjölktänderna ska bytas ut mot permanenta tänder, är det lätt att det fastnar foder här och var. Hästar som lever i det fria ses under dessa perioder ta gräset till vattenhålet och blaska runt med det, de gnager trä och repar barr från grenar. Det verkar hjälpa mot foderinpackningarna. Den här typen av foderinpackningar är helt normala, naturen löser oftast det själv genom att grundproblemet (fickor mellan mjölktand och permanenta tand samt ojämnheter i de nya tändernas kanter) försvinner när tänderna bytts klart och de nya tänderna nöts mot varann.
När hästen sedan blir gammal och de nedslitna tändernas tuggyta blir mindre och mindre, bildas mellanrum där foder kan fastna. Det uppstår vanligen från 25 års ålder och uppåt. När detta börjar ser man samma beteende som hos de vildlevande unghästarna, med doppande av maten, trä-gnagande och barr-repande. Det är också helt normalt. Det löser naturen med att hästen så småningom dör, tändernas malningsfunktion räcker inte till och förruttnelsebakterierna slår ut tarmen. Det är naturens gång.

Men alla foderinpackningar man kan påträffa under de dryga 20 åren däremellan är alltså INTE normala. De vanligaste orsakerna är
- Kantcementbrist (Perifer cementdysplasi, PCD)
- Tandfrakturer
- Mellanrum pga tandvandring orsakat av fel betsling
- Mellanrum pga tandvandring orsakat av överbetts- eller underbettshakar
- Mellanrum pga glesställning/snedställning (missbildningar och utvecklingsrubbningar)
- Mellanrum på grund av tandvandring efter tandutdragning
Här gäller det att försöka åtgärda grundorsaken, korrigera det som går att korrigera, underlätta läkningen, hålla rent samt anpassa utfodringen för att underlätta för hästen.

Det är väl värt att behandla foderinpackningarna om man tror att man kan åtgärda grundorsaken. Om grundorsaken inte går att behandla är det bättre att lägga behandlingspengarna på inköp av en annan häst. Det här är viktigt att inse - få hästar blir friska av att veterinären BARA kommer och petar loss inpackat foder var åttonde vecka. Fokus måste vara på att åtgärda grundorsaken!! Under tiden "håller man hästen under armarna" genom att avlägsna förruttnat foder och på olika sätt försöka förhindra att nytt fastnar.

Åtgärderna är olika beroende på grundorsaken, priset grundas på vad som behöver göras. Grundfilosofin är alltså att hitta orsaken till problematiken, lägga upp en behandlingsplan för att åtgärda grundproblemet samt naturligtvis göra rent och hitta en lösning för symtomlindring under vägens gång till återställd munhälsa.

Nivå 1

Lindrig foderinpackning

Med intraoralkamerans hjälp hittar jag  alltför ofta foderinpackningar mellan tänderna. Dessa kan orsaka hästen besvär i form av smärta och obehag, eller riskera att, om obehandlat, förvärras avsevärt.

Vid lindriga foderinpackningar (<5mm fickdjup, enstaka fickor) räcker det ofta med att göra ordentligt rent, korrigera eventuella felslitningar av tänderna och se över vad man kan göra på hemmaplan avseende foder, vatten, ev godis och rutiner. Kostnad ca 500kr.

Nivå 2

Måttlig foderinpackning

När det är många foderfickor eller djupare foderfickor krävs både utredning och mer tidskrävande rengöring och lokalbehandling av tandköttsfickorna, samt mer avancerade slipkorringeringar. Hästen kan behöva lokalbedövning för att tillåta behandlingen eftersom vävnaden kan vara väldigt öm.

Efter den manuella rengöringen spolas fickorna med klorhexidin och speciell sårgel för munhåla appliceras. Ofta krävs även antisvampbehandling. Kostnad 500-1500kr beroende på tidsåtgång.

Ibland behövs laser för att hjälpa läkningen. Räkna med återbesök efter 2-4 månader för kompletterande behandling. 

Nivå 3

Grav foderinpackning

Djupa och många foderfickor är inte jättevanligt men ändå inte ovanligt. Inte sällan har samma hästar problem med återkommande fång eller kolik utan synbar orsak enligt en vanlig veterinärundersökning. Men när mycket foder ligger och ruttnar påverkas både tuggning och bakerieflora vilket skapar en komplex problembild för hästens matsmältingssystem. Här krävs omfattande utredning och inte sällan röntgen. Tidsslukande rengöringsarbete och sliparbete krävs, även klorhexidinspolning, antisvampbehandling och sårgel. Ofta behöver man blockera tandköttsfickorna genom plastning eller avancerad behandling med laser. Med laserns hjälp kan man inte bara aktivera läkning utan även skapa en kroppsegen plugg av laserstabiliserat koagulerat blod (likt blodpudding, skämtsamt förklarat) i tandköttsfickan. Räkna med återbesök med åtta veckors intervall ett flertal gånger. Beroende på antalet fickor och behov av smärtstillande och extra lugnande kan denna behandling snabbt bli kostsam. Om orsaken till problemen inte är behandlingsbar kommer jag vara otäckt uppriktig och förklara att det är snällare mot både häst och plånbok att ta bort hästen. 

Fördjupning

Cementbrist

en allt vanligare diagnos

Cementdysplasi är ett tillstånd där hästtanden av någon anledning saknar delar av sin mjukaste hårdvävnad, cementen. Cement ska normalt finnas både inuti tanden, mellan pulpahornen, och runt tanden som ett förband. Cementen är hård men mjukare än tandens båda andra hårdvävnader (tandben och emalj). Man skiljer på infundibulär eller central cementdysplasi (CCD) och perifer cementdysplasi (PCD). Den centrala ses i överkäkständerna, i strukturerna som kallas infundibuli. Det är antingen en utvecklingsrubbning eller följden av kariesangrepp, eller en kombination av de båda. I unga år är det helt normalt med en liten hålighet i infundibuli, i tuggytan, det är resterna efter ett kärl. Denna är inte särskilt djup och allteftersom tanden slits så försvinner denna hålighet. 
Det förekommer även dolda håligheter djupt inuti infundibuli, som upptäcks vid CT-undersökning eller när hästen börjar komma upp i åren och slitit så mycket på tänderna att håligheten plötsligt når tuggytan och håligheten öppnas. Får kariesbakterier fäste i dessa olika håligheter så kan det leda till försvagning av tanden så den frakturerar, eller så tar de sig igenom emaljväggen in till pulpan.

Vid perifer cementdysplasi saknas lagret runt tanden, det som omger alla emaljåsar, helt eller delvis. Eftersom kantcementen har många funktioner så innebär avsaknad av detta lager ett bekymmer för hästen. Kantcementen ska hålla bort kind och tunga från de vassa emaljåsarna i tuggningen - finns ingen kantcement så biter sig hästen i kind och tunga med tråkiga sår som följd. Försöker man då raspa bort allt det vassa tar man bort stora delar av hästens tuggförmåga. Cementen tätar även mellan tänderna, för att säkerställa att ingen mat kan fastna där. Saknas kantcementen får man foderinpackningar. Cementen fungerar även som sprickstoppare, ungefär som ripstop i jackor - saknas cementet är risken stor att småsprickor blir tandfrakturer.

Cement är tandens mjukaste hårdvävnad och även den som är mest känslig för pH-sänkning. Gräs, som hästar primärt är skapta för att leva på, har pH7. Redan vid pH6,8 smälter cementen bort, mer ju längre tid pH är lågt i munhålan och ju surare det blir. Det är oftast kraftigare cementbrist baktill i munnen än framtill.

Vad orsakar då pH-sänkningen? Det kan vara många saker. Vanligast är:

  • surt vatten (testa med akvariesticka i vattenkoppen eller stallkranen)

  • surt foder (hösilage har ofta pH runt 6,5)

  • socker/stärkelserikt foder som ligger kvar i munnen pga  för korta ättider och för liten tillgång till sockerfattigt stråfoder. Vissa hästgodisar klibbar fast ordentligt och kan bli kvar flera timmar i munhålan i skrymslen och vrår. 

  • stress, som ju dels förändrar salivkompositionen och minskar mängden saliv, samt orsakar stereotypa beteenden som leder till tuggproblem eller torrare mun.

  • Teorier om att magsyra kan tränga upp i munhålan förekommer men är ej vetenskapligt bevisade vad vi vet.

genom livet

Olika problem i olika åldrar

Din hästs mun är otroligt fascinerande och förändras konstant genom livet. De olika åldrarna drar med sig olika problemställningar och utmaningar, ta tag i dem i tid!

åldersbaserad kontroll

Unghästen

Innan hästen får bett i munnen för första gången är det dags för ett tandläkarbesök. Vi tar bort vargtänder och ser över eventuell pågående tandväxling. I samband med tandväxling kan mycket gå snett i fångenskap, eftersom vi utsätter hästarna för både miljöer och foder som de faktiskt inte är utvecklade för. Genom att upptäcka problemen i tid kan man förebygga framtida bekymmer. Passa på att se över de betslingsrelaterade individuella förutsättnigarna din häst har, så får din häst bästa möjliga förutsättningar för en fin kontakt med din hand. 

åldersbaserad kontroll

vuxna hästen

Under vuxenlivet är det bra att ta en koll en gång om året för att upptäcka avvikelser innan de blir problem. Kanske har din häst, som så många andra, ett kindtandsöverbett som behöver halvårsåtgärd för att inte orsaka hästen problem. Kanske har den stressrelaterade spänningar eller annat som påverkar tuggningen?

Du som tävlar och lägger mycket pengar på träningar, utrustning, tävlingar och allt runt omkring, gör klokt i att på halvårsbasis se över hästmunnen för att optimera funktionen i både ätande och ridning. Dessutom upptäcker man eventuella skador som kan avhjälpas med små justeringar i utrustningen. Allt för att hjälpa er till pallplats!

åldersbaserad kontroll

den gamla hästen

Tänderna slits genom hela livet, och varje tand skjuts fram ut käkbenet i samma takt som slitaget, ungefär som du vrider fram nytt läppstift ur hylsan efter behov. Tanden har längsgående emaljveck genom hela tanden, utom i rotänden, där den minskar och sen försvinner. En vacker dag tar alltså detta emaljkapital slut, precis som ditt läppstift. Problemet för hästen är att emaljen sällan tar slut samtidigt i över- och underkäken. Detta gör att nötningen blir väldigt ojämn och på bara ett år kan hästen få enormt svårt att tugga. Dessutom börjar tänder bli lösa och skapar obehag. Foderinpackningar är oundvikligt på den åldrande hästen. I det här läget dör vildhästarna av. Men med rätt tandvård och anpassad utfodring kan din häst leva kvar länge och må bra!